ר' יהודה ליווא בן בצלאל ז''ל (מהר''ל מפראג) שס''ט / Vysoký rabí Lev (1609). / Der hohe Rabbi Löw (1609).

Title::
ר' יהודה ליווא בן בצלאל ז''ל (מהר''ל מפראג) שס''ט / Vysoký rabí Lev (1609). / Der hohe Rabbi Löw (1609).
Subject::
Jewish cemeteries--Czech Republic--Prague, Jewish sepulchral monuments
Type::
StillImage