רחובות, יד חיים ווייצמן - קבר הנשיא / Rehovot - the tomb of President Chaim Weizmann

Title::
רחובות, יד חיים ווייצמן - קבר הנשיא / Rehovot - the tomb of President Chaim Weizmann
Subject::
Tombs--Israel--Reḥovot, Jewish sepulchral monuments
Type::
StillImage