ירושלים. אבן הגולל בפתח קברי בית-הירודס / Jerusalem. Rolling stone at the entrance to the tomb of Herod's household.

Title::
ירושלים. אבן הגולל בפתח קברי בית-הירודס / Jerusalem. Rolling stone at the entrance to the tomb of Herod's household.
Subject::
Tombs--Jerusalem, Sepulchral monuments
Type::
StillImage