צפת, קברו של האר''י הקדוש / Safad, tomb of the "Ari"

Title::
צפת, קברו של האר''י הקדוש / Safad, tomb of the "Ari"
Subject::
Tombs--Israel--Tsefat, Jewish sepulchral monuments
Type::
StillImage