מצבת לגבורי תל חי / Tombstone of the heroes of Tel Hay

Title::
מצבת לגבורי תל חי / Tombstone of the heroes of Tel Hay
Subject::
Jewish cemeteries--Israel--Tel Ḥai, Jewish sepulchral monuments
Type::
StillImage