תמונת הרב הגאון ר' יעקב יוזפא חריף רב הכולל בנויארק

Title::
תמונת הרב הגאון ר' יעקב יוזפא חריף רב הכולל בנויארק
Subject::
Rabbis
Type::
StillImage