ירושלים, שרידי בית-כנסת החורבה / Jerusalem, Remains of the Hurva Synagogue

Title::
ירושלים, שרידי בית-כנסת החורבה / Jerusalem, Remains of the Hurva Synagogue
Subject::
Synagogues--Jerusalem
Type::
StillImage