מושב זקנים וזקנות המאוחד בירושלים: בית מדרש ותפלה לחסידים

Title::
מושב זקנים וזקנות המאוחד בירושלים: בית מדרש ותפלה לחסידים
Subject::
Synagogues--Jerusalem, Jewish old age homes--Jerusalem
Type::
StillImage