מראה כללי האוניברסיתה העברית, האוניברסיתה העברית בירושלים, הטכניקום בחיפה, הגימנסיה העברית ביפו, בצלאל, בית ספר לבנות

Title::
מראה כללי האוניברסיתה העברית, האוניברסיתה העברית בירושלים, הטכניקום בחיפה, הגימנסיה העברית ביפו, בצלאל, בית ספר לבנות
Subject::
Universities and colleges--Israel, Art schools--Israel, Jewish day schools--Israel
Type::
StillImage