תואר פני הגאון החסיד רבינו אליהו זצללה'ה המכונה בשם הגר''א מווילנא

Title::
תואר פני הגאון החסיד רבינו אליהו זצללה'ה המכונה בשם הגר''א מווילנא
Subject::
Rabbis
Type::
StillImage